Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet sysselsatta personer ökade inom den privata sektorn

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick till sammanlagt 35 500 i slutet av oktober. Detta är 800 fler än ett år tidigare. Av dessa sysselsattes 1 procent hos staten, 24 procent hos kommunerna och 75 procent inom den privata sektorn. Jämfört med förra årets oktober hade sysselsättningen ökat med 7 % inom den privata sektorn, medan den hade minskat med 45 % hos staten och med 8 % hos kommunerna. Av de sysselsatta var 54 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 700 och sysselsättningen bland kvinnor med 100.