Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Arbetslösheten ökade inom nästan alla NTM-centralers område

Jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år ökade antalet arbetslösa arbetssökande i oktober inom alla andra närings-, trafik- och miljöcentralers områden än i Lappland (-3 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Birkaland (22 %), Norra Österbotten (18 %), Mellersta Finland (13 %), Österbotten (12 %), Södra Österbotten (12 %) och Södra Savolax (12 %). Också på Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande (-2 %). Jämfört med september ökade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden, mest i Södra Österbotten (8 %), Kajanaland (7 %), Södra Savolax (6 %) och Tavastland (5 %). På Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med september (-4 %).