Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi

Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 474 800 työnhakijaa, mikä on 4 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 250 200 ja naisia 224 700. Miesten määrä nousi vuoden takaisesta tilanteesta 11 800:lla ja naisten laski 7 700:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 246 300 eli 18 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 116 400, joista 56 200 oli kokoaikaisessa työssä, 42 600 osa-aikatyössä ja 17 600 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 94 100, joista 24 500 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 57 100 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 256 100, mikä on 23 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 21 200 eli 3 500 enemmän kuin syyskuussa. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 10 300:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 8 200, mikä on 2 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.