Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Työttömyys väheni pelkästään yhdellä koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna pelkästään yhdellä koulutusasteella; alemmalla perusasteella (-14 %). Työttömyys nousi eniten erikoisammattikoulutusasteella (21 %), alemmalla korkeakouluasteella (21 %), ylemmällä korkeakouluasteella (16 %) ja koulutusasteella tuntematon (15 %).

Työttömyys väheni vain yhdessä ammattiryhmässä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna vain yhdessä ammattiryhmässä; maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-100) ryhmässä. Työttömyys nousi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (7 000), ammatteihin luokittelemattomien (6 100), erityisasiantuntijoiden (3 200) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (2 800) ammattiryhmissä. Sotilaiden ammattiryhmässä työttömyys pysyi ennallaan.