Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Vuorotteluvapaasijaisten määrä nousi

Vuorotteluvapaasijaisena oli lokakuun lopussa 4 100 henkilöä, eli 200 enemmän vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 500 ja naisia 2 600. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 100:lla ja naisten määrä myös 100:lla.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli lokakuun lopussa 17 600 henkilöä eli 2 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 9 800 ja naisia 7 800. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 1 400:lla ja naisten määrä 1 000:lla.

Kokeiluissa olevien määrä nousi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 6 600 henkilöä, eli 200 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 3 300 ja naisia 3 400. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 100:lla ja naisten määrä pysyi ennallaan.