Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli lokakuun lopussa 24 700 oppilasta, mikä on 2 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 11 100 ja naisia 13 600. Miesten määrä nousi 1 100:lla ja naisten määrä 1 800:lla edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti lokakuun aikana 5 600 uutta oppilasta, mikä on 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli lokakuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 9 500 henkilöä, eli 2 200 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli lokakuun lopussa 2 200 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 1 100 ja naisia myös 1 100. Uravalmennuksessa oli lokakuussa 1 200 henkilöä, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 1 000 henkilöä, eli 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 25 000 henkilöä, mikä on 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 9 600 miestä eli 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 15 500, mikä on 1 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 8 500 henkilön osalta, mikä on 100 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.