Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi lokakuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa 256 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 23 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi 6 300:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 144 200 henkilöä, mikä on 14 700 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi lokakuussa 19 100, joka oli 5 100 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyysjaksoja alkoi lokakuussa 48 700, joka oli 12 800 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 4 800 enemmän kuin syyskuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 36 900, mikä on 5 200 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia lokakuun lopussa 9 200, eli 1 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 21 200 eli 3 500 enemmän kuin syyskuussa. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 10 300:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi lokakuussa 4 200, joka oli 2 100 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 15 900, eli 9 600 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 4 900 enemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi kahdeksassa ammattiryhmässä ja väheni yhdessä ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (4 200), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (2 000), ammatteihin luokittelemattomien (1 700) sekä erityisasiantuntijoiden (1 100) ammattiryhmissä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni ainoastaan palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-100) ammattiryhmässä. Lomautettujen määrä pysyi samana maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä sotilaiden ammattiryhmissä.