Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Miesten työttömyys kasvoi enemmän kuin naisten

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 150 600 (59 %) ja naisia 105 500 (41 %). Syyskuusta miesten työttömyys nousi 5 700:lla ja naisten työttömyys 600:lla. Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna miesten työttömyys nousi 17 600:lla (13 %) ja naisten työttömyys 6 100:lla (6 %).

Työttömyys laski ainoastaan yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä

Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 26 600, mikä on 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyys nousi syyskuusta 600:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 5 600. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 93 600 eli 4 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 69 400, mikä on 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski yli 64-vuotiaiden (-4 %) ikäryhmässä. Työttömyys nousi eniten alle 20-vuotiaiden (23 %), 40-44-vuotiaiden (15 %), 45-49-vuotiaiden (14 %), 35-39-vuotiaiden (14 %) ja 30-34-vuotiaiden (14 %) ikäryhmissä. Syyskuuhun verrattuna työttömyys kasvoi lähes kaikissa ikäryhmissä; eniten yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä (4 %).