Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet deltagare i service minskade

I slutet av oktober deltog 115 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 färre än ett år tidigare. Jämfört med september ökade antalet personer i service med 3 200. Av deltagarna i service var 69 000 kunder hos kommunförsöken, vilket är 3 500 fler än i oktober i fjol. Aktiveringsgraden var 31,2 % i slutet av oktober, dvs. 2,1 procentenheter lägre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 4,1 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 55 400 män, det vill säga 100 fler än ett år tidigare. I service deltog 60 500 kvinnor, vilket är 500 färre än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 371 900 personer i slutet av oktober. Det är 23 300 fler än ett år tidigare. Antalet deltagare i service minskade, dvs. det enda som förklarar ökningen i den omfattande arbetslösheten är det ökade antalet arbetslösa arbetssökande.