Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Arbetslösheten minskade enbart inom en utbildningsnivå

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med oktober i fjol endast på det lägre grundstadiet (-14 %). Arbetslösheten ökade mest på specialyrkesutbildningsnivå (21 %), på lägre högskolenivå (21 %), på högre högskolenivå (16 %) och på utbildningsnivå okänd (15 %).

Arbetslösheten minskade i endast en yrkesgrupp

Yrkesgruppsvis betraktat minskade arbetslösheten i endast en yrkesgrupp jämfört med oktober i fjol, det vill säga i yrkesgruppen jordbrukare och skogsarbetare (-100). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (7 000), personal utan klassificering i yrken (6 100), specialister (3 200) samt process- och transportarbetare (2 800). I yrkesgruppen militärer skedde det inga ändringar i arbetslösheten.