Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 256 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 23 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,7 procent, det vill säga 0,9 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 4 100 personer
  • Det fanns 23 700 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 10 300 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 400 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 25 800 färre nya lediga jobb än året innan