Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet alterneringsvikarier ökade

I slutet av oktober var 4 100 personer alterneringsvikarier, vilket är 200 fler än för ett år sedan. Av vikarierna var 1 500 män och 2 600 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor likaså med 100.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av oktober 17 600 personer, dvs. 2 400 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 9 800 män och 7 800 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 1 400 och antalet kvinnor med 1 000.

Antalet deltagare i prövningar ökade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av oktober sammanlagt 6 600 personer, det vill säga 200 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 3 300 män och 3 400 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 100 medan antalet kvinnor var oförändrat.