Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Männens arbetslöshet ökade mer än kvinnornas arbetslöshet

Av de arbetslösa arbetssökandena var 150 600 (59 %) män och 105 500 (41 %) kvinnor. Från september ökade männens arbetslöshet med 5 700 personer och kvinnornas med 600 personer. Jämfört med oktober året innan ökade männens arbetslöshet med 17 600 personer (13 %) och kvinnornas med 6 100 personer (6 %).

Arbetslösheten minskade enbart bland personer över 64 år

I slutet av oktober fanns det 26 600 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 3 000 fler än i oktober i fjol. Ungdomsarbetslösheten ökade från september med 600. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 5 600. Antalet arbetslösa över 50 år var 93 600, det vill säga 4 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 69 400, vilket är 3 000 fler än för ett år sedan. Arbetslösheten minskade i åldersgruppen över 64-åringar (-4%). Arbetslösheten ökade mest i åldersgrupperna under 20-åringar (23 %), 40-44-åringar (15 %), 45-49-åringar (14 %), 35-39-åringar (14 %) och 30-34-åringar (14 %). Jämfört med september ökade arbetslösheten i nästan alla åldersgrupper; mest i åldersgruppen över 64-åringar (4 %).