Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Arbets- och näringsministeriet

Avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader

Kaisa-Mari Kuusela, 029 504 8294

Petri Syvänen, 029 504 8050

Suvi Timonen, 029 504 7288

E-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi / temtyonvalitystilasto(at)gov.fi

ISSN: 1797-3694 (Webbpublikation)