Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin lokakuun aikana yhteensä 54 000, mikä on 25 800 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 102 000 työpaikkaa, mikä on 58 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin lokakuun aikana 9 600, joista 1 900 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 39 400:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 10 000 työpaikkaa ja 700 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa edelleen avoinna 45 000 työpaikkaa, mikä on 32 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet kaikissa ammattiryhmissä; eniten muiden työntekijöiden (-5 500), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-5 300), asiantuntijoiden (-4 800), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-3 600), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-3 000) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-1 800) ammattiryhmissä.