Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Palveluissa olevien määrä vähentyi

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 115 900 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 3 200:lla. Palveluissa olevista 69 000 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 3 500 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Aktivointiaste oli lokakuun lopussa 31,2 % eli 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,1 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 55 400 eli 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 60 500, mikä on 500 vähemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuun lopussa 371 900. Se on 23 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palveluissa olevien määrä väheni, eli laajan työttömyyden nousua selittävä ainoa tekijä on työttömien työnhakijoiden määrän lisääntyminen.