Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under oktober sammanlagt 54 000 nya lediga jobb, vilket är 25 800 färre än i oktober året innan. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under oktober 9 600, varav 1 900 med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 39 400 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 10 000 jobb, medan 700 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av oktober 45 000, vilket är 32 200 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i alla yrkesgrupper; mest i grupperna övriga arbetstagare (-5 500), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-5 300), experter (-4 800), service- och försäljningspersonal (-3 600), process- och transportarbetare (-3 000) samt kontors- och kundtjänstpersonal (-1 800).