Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av oktober 24 700 personer, vilket är 2 900 fler än ett år tidigare. Av dem var 11 100 män och 13 600 kvinnor. Jämfört med oktober föregående år ökade antalet män med 1 100 och antalet kvinnor med 1 800. Under oktober månad inledde 5 600 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 100 fler än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 9 500 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av oktober. Detta var 2 200 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av oktober deltog 2 200 personer i träning, vilket är 400 fler än ett år tidigare. I träning deltog 1 100 män och likaså 1 100 kvinnor. I karriärträning deltog i oktober 1 200 personer, dvs. lika många som vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 1 000 personer, det vill säga 400 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 25 000, vilket är 2 500 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 9 600, vilket är 800 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 15 500, vilket är 1 600 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 8 500 personer, vilket är 100 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.