Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i oktober

I slutet av oktober fanns det 256 100 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 23 700 fler än ett år tidigare. Jämfört med september ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 200 kunder hos kommunförsöken, vilket är 14 700 fler än i oktober föregående år. I oktober inleddes 19 100 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 5 100 fler än i oktober i fjol. I oktober inleddes 48 700 arbetslöshetsperioder, vilket är 12 800 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 4 800 fler än i september. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 36 900 utländska medborgare, vilket är 5 200 fler än i oktober i fjol. I slutet av oktober var 9 200 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU-/EES-länder, vilket är 1 200 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i oktober 21 200 permitterade på heltid, dvs. 3 500 fler än i september. Från oktober i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 10 300. I oktober inleddes 4 200 jobbsökningar för permitterade på heltid, dvs. 2 100 fler än för ett år sedan. Det inleddes 15 900 nya perioder för permitterade på heltid, dvs. 9 600 fler än i oktober i fjol. Jämfört med september inleddes 4 900 fler nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i åtta yrkesgrupper och minskade i en yrkesgrupp. Antalet permitterade på heltid ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (4 200), process- och transportarbetare (2 000), personal utan klassificering i yrken (1 700) och specialister (1 100). Antalet permitterade på heltid minskade endast i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (-100). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna jordbrukare och skogsarbetare samt militärer.