Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Det totala antalet arbetssökande ökade

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsök fanns det i slutet av oktober sammanlagt 474 800 arbetssökande, vilket är 4 100 fler än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 250 200 män och 224 700 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan har antalet män ökat med 11 800 och antalet kvinnor minskat med 7 700. Av arbetssökande var 246 300 personer kunder hos kommunförsöken, vilket är 18 000 fler än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 116 400, av vilka 56 200 hade heltidsarbete, 42 600 deltidsarbete och 17 600 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 94 100, av vilka 24 500 var i sysselsättningsfrämjande service och 57 100 i utbildning. Av arbetssökandena var 256 100 arbetslösa arbetssökande, vilket är 23 700 fler än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i oktober 21 200 permitterade på heltid, dvs. 3 500 fler än i september. Från oktober i fjol ökade antalet permitterade på heltid med 10 300. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 8 200, vilket är 2 600 fler än ett år tidigare.