Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli lokakuun lopussa yhteensä 35 500 henkilöä, mikä on 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 24 % kuntien ja 75 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden lokakuusta työllistäminen oli lisääntynyt yksityiselle sektorille 7 %, mutta vähentynyt valtiolle 45 % ja kunnille 8 %. Työllistetyistä 54 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 700:lla ja naisten työllistämiset 100:lla.