Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Työttömyys väheni vain kolmella koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kolmella koulutusasteella. Työttömyys laski alemmalla perusasteella (-16 %), ylemmällä perusasteella (-3 %) ja alimmalla korkea-asteella (-3 %). Työttömyys nousi eniten koulutusasteella tuntematon (15 %), erikoisammattikoulutusasteella (12 %), alemmalla korkeakouluasteella (10 %) ja ylemmällä korkeakouluasteella (7 %).

Työttömyys väheni neljässä ammattiryhmässä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna neljässä ammattiryhmässä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-1 100), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-600) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-200) ryhmissä. Työttömyys nousi eniten ammatteihin luokittelemattomien (3 000), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (2 600), erityisasiantuntijoiden (1 100) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (900) ammattiryhmissä.