Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli elokuun lopussa yhteensä 36 100 henkilöä, mikä on 3 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 24 % kuntien ja 75 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden elokuusta työllistäminen oli lisääntynyt yksityiselle sektorille 14 %, mutta vähentynyt valtiolle 44 % ja kunnille 0,5 %. Työllistetyistä 54 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 1 900:lla ja naisten työllistämiset 1 100:lla.