Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli elokuun lopussa 20 600 oppilasta, mikä on 3 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 9 000 ja naisia 11 600. Miesten määrä nousi 1 000:lla ja naisten määrä 2 100:lla edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti elokuun aikana 5 900 uutta oppilasta, mikä on 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli elokuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 8 400 henkilöä, eli 2 200 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli elokuun lopussa 1 800 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 900 ja naisia myös 900. Uravalmennuksessa oli elokuussa 1 000 henkilöä, mikä on 200 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 800 henkilöä, eli 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 23 400 henkilöä, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 9 000 miestä eli 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 14 400, mikä on 1 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 7 900 henkilön osalta, mikä on 200 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.