Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin heinäkuun aikana yhteensä 50 100, mikä on 24 600 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan heinäkuussa oli avoinna 101 800 työpaikkaa, mikä on 59 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin heinäkuun aikana 7 000, joista 1 700 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 36 100:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 8 500 työpaikkaa ja 800 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli heinäkuun lopussa edelleen avoinna 53 700 työpaikkaa, mikä on 31 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten muiden työntekijöiden (-5 600), asiantuntijoiden (-5 300), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-4 900), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-4 800) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-2 200) ammattiryhmissä. Uudet avoimet työpaikat pysyivät ennallaan sotilaiden ammattiryhmässä.