Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli heinäkuun lopussa 17 600 oppilasta, mikä on 2 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 7 800 ja naisia 9 800. Miesten määrä nousi 700:lla ja naisten määrä 2 100:lla edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti heinäkuun aikana 300 uutta oppilasta, mikä on saman verran kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli heinäkuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 7 200 henkilöä, eli 2 200 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli heinäkuun lopussa 1 500 henkilöä, mikä on 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 800 ja naisia 700. Uravalmennuksessa oli heinäkuussa 800 henkilöä, mikä on 200 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 700 henkilöä, eli 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 20 500 henkilöä, mikä on 3 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 7 900 miestä eli 1 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 12 500, mikä on 2 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 6 500 henkilön osalta, mikä on 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.