Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 463 400 työnhakijaa, mikä on 22 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 238 800 ja naisia 224 500. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 4 600:lla ja naisten 17 900:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 243 400 eli 11 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 122 300, joista 61 700 oli kokoaikaisessa työssä, 41 800 osa-aikatyössä ja 18 800 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 86 500, joista 22 000 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 51 500 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 249 500, mikä on 10 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 14 700 eli 3 700 vähemmän kuin heinäkuussa. Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 5 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 5 000, mikä on 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.