Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi elokuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli elokuun lopussa 249 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski 29 200:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 144 500 henkilöä, mikä on 9 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi elokuussa 15 600, joka oli 2 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyysjaksoja alkoi elokuussa 37 600, joka oli 6 500 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 2 600 vähemmän kuin heinäkuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 37 600, mikä on 4 700 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia elokuun lopussa 8 900, eli 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 14 700 eli 3 700 vähemmän kuin heinäkuussa. Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 5 100:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi elokuussa 2 300, joka oli 1 200 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 8 200, eli 5 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 2 600 vähemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi kahdeksassa ammattiryhmässä ja väheni yhdessä ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (2 200), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (1 200), ammatteihin luokittelemattomien (900) sekä erityisasiantuntijoiden (700) ammattiryhmissä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni ainoastaan palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-400) ammattiryhmässä. Lomautettujen määrä pysyi samana sotilaiden sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmissä.