Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Arbetslösheten minskade inom fyra NTM-centralers område

I augusti minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom fyra närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) område jämfört med motsvarade tidpunkt året innan: i Lappland (-5 %), i Kajanaland (-4 %), i Tavastland (-2 %) och i Egentliga Finland (-1 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Österbotten (13 %), Birkaland (12 %), Österbotten (8 %), Mellersta Finland (7 %) och Norra Savolax (6 %). Också på Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande (-4 %). Jämfört med juli minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden, mest i Österbotten (-21 %), Kajanaland (-15 %), Lappland (-14 %), Norra Österbotten (-13 %) och Norra Karelen (-13 %). Också på Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med juli (-8 %).