Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Miesten työttömyys kasvoi enemmän kuin naisten

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 142 000 (57 %) ja naisia 107 500 (43 %). Heinäkuusta miesten työttömyys laski 8 000:lla ja naisten työttömyys 21 300:lla. Edellisvuoden elokuuhun verrattuna miesten työttömyys nousi 8 600:lla (6 %) ja naisten työttömyys 1 800:lla (2 %).

Työttömyys laski 60 vuotta täyttäneillä

Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 26 100, mikä on 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyys laski heinäkuusta 4 900:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 5 600. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 90 800 eli 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 67 400, mikä on 400 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski yli 64-vuotiaiden (-9 %) ja 60-64-vuotiaiden (-1 %) ikäryhmissä. Työttömyys nousi eniten 40-44-vuotiaiden (10 %), 45-49-vuotiaiden (9 %) ja 30-34-vuotiaiden (8 %) ikäryhmissä. Heinäkuuhun verrattuna työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä; eniten alle 25-vuotiaiden (-16 %) ja 25-29-vuotiaiden (-14 %) ikäryhmissä.