Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Työttömyys väheni vain kolmella koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kolmella koulutusasteella. Työttömyys laski alemmalla perusasteella (-16 %), ylemmällä perusasteella (-3 %) ja alimmalla korkea-asteella (-2 %). Työttömyys nousi eniten erikoisammattikoulutusasteella (16 %), alemmalla korkeakouluasteella (14 %), koulutusasteella tuntematon (12 %) ja ylemmällä korkeakouluasteella (12 %).

Työttömyys väheni kahdessa ammattiryhmässä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kahdessa ammattiryhmässä; toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-200) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-200) ryhmissä. Työttömyys nousi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (3 600), ammatteihin luokittelemattomien (2 700), erityisasiantuntijoiden (2 100) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (1 400) ammattiryhmissä. Sotilaiden työttömyys pysyi ennallaan.