Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av augusti deltog 108 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 100 fler än ett år tidigare. Jämfört med juli ökade deltagarna i service med 7 900. Av deltagarna i service var 63 700 kunder hos kommunförsöken, vilket är 4 300 fler än i augusti i fjol. Aktiveringsgraden var 30,2 % i slutet av augusti, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 3,8 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 52 300 män, det vill säga 1 200 fler än ett år tidigare. I service deltog 55 700 kvinnor, vilket är 900 fler än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick till sammanlagt 357 500 personer i slutet av augusti. Det är 12 500 fler än ett år tidigare. Ökningen av den omfattande arbetslösheten berodde på att både antalet arbetslösa arbetssökande och personer i service ökade.