Työllisyyskatsaus
Heinäkuu 2023
Työllistettyjen määrä lisääntyi kunta- ja yksityisellä sektorilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli heinäkuun lopussa yhteensä 36 100 henkilöä, mikä on 4 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 24 % kuntien ja 75 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden heinäkuusta työllistäminen oli lisääntynyt yksityiselle sektorille 18 % ja kunnille 7 %, mutta vähentynyt valtiolle 42 %. Työllistetyistä 55 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 2 500:lla ja naisten työllistämiset 1 900:lla.