Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under augusti totalt 64 700 nya lediga jobb, vilket är 30 700 färre än i augusti året innan. Allt som allt fanns det i augusti 114 400 lediga jobb, vilket är 61 100 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under månaden 9 800, av vilka 2 200 med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 42 600 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 9 000 jobb, medan 900 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av augusti 54 800, vilket är 32 100 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i nästan alla yrkesgrupper. Störst var minskningen i grupperna service- och försäljningspersonal (-6 400), övriga arbetstagare (-6 400), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-5 800), experter (-5 200) samt process- och transportarbetare (-3 600). Antalet nya lediga jobb var oförändrat i yrkesgruppen militärer.