Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Arbetslösheten minskade endast på tre utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med augusti året innan på tre utbildningsnivåer. Arbetslösheten minskade på det lägre grundstadiet (-16 %), det högre grundstadiet (-3 %) och den lägsta högre nivån (-2 %). Arbetslösheten ökade mest på specialyrkesutbildningsnivå (16 %), på lägre högskolenivå (14 %), på utbildningsnivå okänd (12 %) och på högre högskolenivå (12 %).

Arbetslösheten minskade i två yrkesgrupper

Yrkesgruppsvis betraktat minskade arbetslösheten i två yrkesgrupper jämfört med augusti året innan; inom grupperna kontors- och kundtjänstpersonal (-200) samt jordbrukare och skogsarbetare (-200). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (3 600), personal utan klassificering i yrken (2 700), specialister (2 100) samt process- och transportarbetare (1 400). I yrkesgruppen militärer skedde det inga ändringar i arbetslösheten.