Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juli

I slutet av juli fanns det 278 700 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 6 500 fler än ett år tidigare. Jämfört med juni ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 000. Av de arbetslösa arbetssökandena var 157 900 kunder hos kommunförsöken, vilket är 9 300 fler än i juli föregående år. I juli inleddes 15 000 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 2 600 fler än i juli året innan. I juli inleddes 40 200 arbetslöshetsperioder, vilket är 7 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 18 000 mindre än i juni. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 42 500 utländska medborgare, vilket är 6 000 fler än i juli föregående år. I slutet av juli var 9 700 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU-/EES-länder, vilket är 600 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i juli 18 400 permitterade på heltid, det vill säga 2 600 fler än i juni. Jämfört med juli föregående år ökade antalet permitterade på heltid med 3 800. I juli inleddes 2 600 jobbsökningar för permitterade på heltid, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan. Det inleddes 10 800 nya perioder för permitterade på heltid, det vill säga 5 100 fler än i juli året innan. Jämfört med juni inleddes 2 300 fler nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i sju yrkesgrupper och minskade i två yrkesgrupper. Antalet permitterade på heltid ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (1 600), process- och transportarbetare (1 000), personal utan klassificering i yrken (900) och specialister (700). Antalet permitterade på heltid minskade mest i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (-900). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna kontors- och kundtjänstpersonal samt militärer.