Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet alterneringsvikarier hölls oförändrat

I slutet av juli var 4 100 personer alterneringsvikarier, vilket är lika många som för ett år sedan. Av vikarierna var 1 600 män och 2 500 kvinnor. Jämfört med året innan är antalet oförändrat i fråga om både män och kvinnor.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av juli 15 600 personer, det vill säga 2 000 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 9 000 män och 6 500 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 1 100 och antalet kvinnor med 900.

Antalet deltagare i prövningar minskade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av juli sammanlagt 4 800 personer, det vill säga 200 färre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 2 700 män och 2 100 kvinnor. Jämfört med föregående år minskade antalet män med 100 och antalet kvinnor likaså med 100.