Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet sysselsatta personer ökade i kommunerna och inom den privata sektorn

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick sammanlagt till 36 100 i slutet av juli. Detta är 4 400 fler än ett år tidigare. Av dessa sysselsattes 1 procent hos staten, 24 procent hos kommunerna och 75 procent inom den privata sektorn. Jämfört med förra årets juli hade sysselsättningen ökat med 18 % inom den privata sektorn och 7 % hos kommunerna, men minskat med 42 % hos staten. Av de sysselsatta var 55 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 2 500 och sysselsättningen bland kvinnor med 1 900.