Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Arbetslöshet bland män ökade och kvinnors arbetslöshet minskade något

Av de arbetslösa arbetssökandena var 150 000 (54 %) män och 128 800 (46 %) kvinnor. Från juni ökade männens arbetslöshet med 4 800 personer och kvinnornas med 9 200 personer. Jämfört med juli året innan ökade männens arbetslöshet med 6 600 personer (5 %) medan kvinnornas arbetslöshet minskade med 100 personer (-0,1 %).

Arbetslösheten minskade bland personer som fyllt 60 år och i åldersgruppen 50-54-åringar

I slutet av juli fanns det 30 900 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 500 fler än i juli året innan. Ungdomsarbetslösheten ökade med 1 000 från juni. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 6 700. Antalet arbetslösa över 50 år var 97 000, det vill säga 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 71 100, vilket innebär en minskning med 600 från föregående år. Arbetslösheten minskade i åldersgrupperna över 64-åringar (-15 %), 60-64-åringar (-2 %) och 50–54-åringar (-1 %). Arbetslösheten ökade mest i åldersgrupperna 40-44-åringar (7 %), 30-34-åringar (6 %) och 45-49-åringar (6 %). Jämfört med juni ökade arbetslösheten i alla andra åldersgrupper utom i åldersgruppen 15-19-åringar (- 6 %). Mest ökade arbetslösheten i åldersgruppen 25-29-åringar (8 %) jämfört med juni.