Työllisyyskatsaus
Elokuu 2023
Vuorotteluvapaasijaisten määrä pysyi ennallaan

Vuorotteluvapaasijaisena oli elokuun lopussa 4 300 henkilöä, eli saman verran kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 600 ja naisia 2 700. Edellisvuoteen verrattuna sekä miesten että naisten määrä pysyi samana.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli elokuun lopussa 16 600 henkilöä eli 1 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 9 400 ja naisia 7 200. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 1 100:lla ja naisten määrä 800:lla.

Kokeiluissa olevien määrä väheni

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli elokuun lopussa yhteensä 5 200 henkilöä, eli 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 2 700 ja naisia 2 400. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä pysyi ennallaan ja naisten määrä väheni 100:lla.