Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av juli fanns det 92 200 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 3 200 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 54 800 män och 37 300 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 2 200 (-4 %) och antalet kvinnor med 1 000 (-3 %). Av de långtidsarbetslösa hade 49 200, det vill säga 5 200 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.