Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Arbetslösheten minskade inom fem NTM-centralers områden

I juli minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom fem närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år: i Tavastland (-4 %), Lappland (-4 %), Kajanaland (-2 %), Egentliga Finland (-2 %) och Södra Österbotten (-1 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Österbotten (8 %), Österbotten (7 %), Birkaland (7 %), Norra Karelen (4 %) och Mellersta Finland (4 %). På Åland var antalet arbetslösa arbetssökande oförändrat. Jämfört med juni ökade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden, mest i Österbotten (12 %), Norra Karelen (9 %), Södra Österbotten (7 %), Egentliga Finland (6 %), Södra Savolax (6 %), Kajanaland (6 %) och Sydöstra Finland (6 %). På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med juni (3 %).