Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsök fanns det i slutet av juli sammanlagt 480 700 arbetssökande, vilket är 31 900 färre än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 242 300 män och 238 500 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 10 000 och antalet kvinnor med 21 900. Av arbetssökande var 249 800 personer kunder hos kommunförsöken, vilket är 10 500 fler än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 119 500, av vilka 60 700 hade heltidsarbete, 39 600 deltidsarbete och 19 200 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 77 800, av vilka 21 700 var i sysselsättningsfrämjande service och 42 600 i utbildning. Av arbetssökandena var 278 700 arbetslösa arbetssökande, vilket är 6 500 fler än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i juli 18 400 permitterade på heltid, det vill säga 2 600 fler än i juni. Jämfört med juli föregående år ökade antalet permitterade på heltid med 3 800. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 4 700, vilket är 600 färre än ett år tidigare.