Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 249 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 10 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 200. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 procent, det vill säga 0,3 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 22 500
  • Det fanns 10 400 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 5 100 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 2 100 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 30 700 färre nya lediga jobb än året innan