Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av augusti 20 600 personer, vilket är 3 100 fler än ett år tidigare. Av dem var 9 000 män och 11 600 kvinnor. Jämfört med augusti föregående år ökade antalet män med 1 000 och antalet kvinnor med 2 100. Under augusti månad påbörjade 5 900 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 400 fler än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 8 400 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av augusti. Detta var 2 200 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av augusti deltog 1 800 personer i träning, vilket är 400 fler än ett år tidigare. I träning deltog 900 män och likaså 900 kvinnor. I karriärträning deltog i augusti 1 000 personer, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 800 personer, det vill säga 200 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 23 400, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 9 000, vilket är 800 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 14 400, vilket är 1 600 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 7 900 personer, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.