Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av juli deltog 100 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 000 fler än ett år tidigare. Jämfört med juni minskade antalet personer i service med 4 900. Av deltagarna i service var 58 400 kunder hos kommunförsöken, vilket är 3 900 fler än i juli året innan. Aktiveringsgraden var 26,4 procent i slutet av juli, det vill säga 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 3,5 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 49 500 män, det vill säga 900 fler än ett år tidigare. I service deltog 50 500 kvinnor, vilket är 1 200 fler än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, det vill säga arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 378 800 personer i slutet av juli. Det är 8 500 fler än ett år tidigare. Ökningen av den omfattande arbetslösheten berodde på att både antalet arbetslösa arbetssökande och personer i service ökade.