Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Arbetslösheten minskade endast på tre utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med juli året innan på tre utbildningsnivåer. Arbetslösheten minskade på det lägre grundstadiet (-16 %), det högre grundstadiet (-3 %) och den lägsta högre nivån (-3 %). Arbetslösheten ökade mest på utbildningsnivå okänd (15 %), på specialyrkesutbildningsnivå (12 %), på lägre högskolenivå (10 %) och på högre högskolenivå (7 %).

Arbetslösheten minskade i fyra yrkesgrupper

Yrkesgruppsvis betraktat minskade arbetslösheten i fyra yrkesgrupper jämfört med juli året innan; mest inom grupperna service- och försäljningspersonal (-1 100), kontors- och kundtjänstpersonal (-600) samt jordbrukare och skogsarbetare (-200). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgrupperna personal utan klassificering i yrken (3 000), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (2 600), specialister (1 100) samt process- och transportarbetare (900).