Sysselsättningsöversikt
Juli 2023
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under juli totalt 50 100 nya lediga jobb, vilket är 24 600 färre än i juli året innan. Allt som allt fanns det i juli 101 800 lediga jobb, vilket är 59 200 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under juli 7 000, varav 1 700 med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 36 100 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 8 500 jobb, medan 800 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av juli 53 700, vilket är 31 600 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i nästan alla yrkesgrupper. Störst var minskningen i grupperna övriga arbetstagare (-5 600), experter (-5 300), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-4 900), service- och försäljningspersonal (-4 800) samt process- och transportarbetare (-2 200). Antalet nya lediga jobb förblev oförändrat i yrkesgruppen militärer.