Sysselsättningsöversikt
Augusti 2023
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av augusti fanns det 90 800 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 1 500 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 54 300 män och 36 500 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 1 200 (-2 %) och antalet kvinnor med 300 (-1 %). Av de långtidsarbetslösa hade 48 400, det vill säga 4 700 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.