Sysselsättningsöversikt
Juli 2023

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 278 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 6 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 000. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 10,5 procent, det vill säga 0,2 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 31 900
  • Det fanns 6 500 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 3 800 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 2 000 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 24 600 färre nya lediga jobb än året innan